Ossbuck Ossbuck vac

Ossbucco z indyka

  • TAC
  • 0 - +4°C / -18°C

  • 450-550g
Sznycel Sznycel tac

Sznycel z indyka

  • TAC
  • 0 - +4°C / -18°C

  • 510-560g
Szaszłyk Szaszłyk etykieta

Szaszłyk z indyka

  • TAC
  • 0 - +4°C / -18°C

  • 450-500g