Baner

Ekpols Sp. z o. o.

Płomykowo 28, 66-431 Santok
tel. + 48 95 728 39 25
e-mail: sekretariat@ekpols.pl

NIP: 599-26-50-760
REGON: 211043345
KRS: 0000187022,
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
k.z. 4269000

Dział Handlowy

tel. + 48 95 728 39 25 / wew. 110,
tel. +48 95 720 07 65
fax + 48 95 728 39 21
e-mail:handlowy@ekpols.pl

 • Danuta Bożek
 • tel. +48 95 720 07 65
 • mobile: +48 882 433 731
 • email: d.bozek.pl
 • Agata Rosół
 • tel. + 48 95 728 39 25 / wew. 110
 • mobile: +48 608 061 237
 • email: am@ekpols.pl
 • Maurycy Szymaniak
 • tel. + 48 728 39 25 / wew. 110
 • mobile + 48 692 492 454
 • e-mail: ms@ekpols.pl