Właściciel strony internetowej ekpols.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie internetowej były aktualne, rzetelne oraz wysokiej jakości. W razie zauważenia błędu prosimy o zgłoszenie na adres poczty elektronicznej: sekretariat@ekpols.pl.
Ekpols Sp. z o. o. informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronie  internetowej ekpols.pl nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów prawa, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług, świadczonych użytkownikom strony internetowej, klientom i partnerom. Dane te podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Aktualizacja informacji zawartych na stronach WWW dokonywana jest okresowo, jednak właściciel strony ekpols.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność przedstawionych danych i informacji. Jednocześnie właściciel strony ekpols.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia.

Właściciel strony ekpols.pl nie ponosi także jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i pominięcia w przedstawionych danych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik. Właściciel ekpols.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z tych informacji. Ryzyko z tytułu użytkowania stron WWW stanowi wyłączne ryzyko ich użytkownika.

Regulamin strony ekpols.pl:

 1. Wyjaśnienie:
  • Wskazane poniżej słowa użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć zgodnie z nadanym im poniżej znaczeniem:
  • Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący serwis, którym jest ekpols.pl.
  • Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują.
  • Strona – serwis internetowy zamieszczony pod adresem internetowym www.ekpols.pl, na który składają się wszelkie elementy właściwe serwisom internetowym.
 2. Informacje ogólne
  • Przed rozpoczęciem użytkowania serwisu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem. Korzystania z tej strony będzie uznane za akceptację warunków Regulaminu. Niniejsze warunki stanowią całość umowy pomiędzy właścicielem serwisu a Użytkownikiem.
  • Właścicielem strony internetowej ekpols.pl jest firma Ekpols Sp. z o. o.
  • Ekpols Sp. z o. o. zawiadamia i zastrzega, że informacje zawarte na stronach www firmy nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów prawa, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług świadczonych użytkownikom strony internetowej ekpols.pl, czyli Klientom i Partnerom Ekpols Sp. z o. o. Dane te zostały zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych.
 3. Dostęp do serwisu
  • Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany oferowanych przez nas usług bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakichkolwiek powodów od nas niezależnych serwis jest niedostępny w dowolnym czasie lub na dowolny okres;
  • Od czasu do czasu, strona ekpols.pl może mieć ograniczony dostęp do niektórych części serwisu w związku z pracami konserwacyjnymi lub aktualizacją;
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające ze zwykłej omyłki w przygotowanych informacjach lub zmieniających się przepisach prawa dla danego kraju.
 4. Zasady korzystania z serwisu
  • zabronione jest:
   • stosowanie jakiejkolwiek części materiałów serwisu bez uzyskania licencji na to od nas lub naszych licencjodawców;
   • kopiowanie, reprodukowanie, dystrybuowanie, publikowanie, ściąganie, wyświetlanie, wysyłanie pocztą elektroniczną lub przekazywanie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów z tej strony bez pisemnej zgody właściciela strony internetowej;
   • zamieszczanie linków prowadzących do strony ekpols.pl z jakiejkolwiek innej strony internetowej bez uzyskania zgody właściciela.
 1. Linki odsyłające do innych witryn
  • Wszystkie zamieszczone linki do innych witryn są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mamy kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów, tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za szkody które mogą wyniknąć z korzystania z informacji tam publikowanych.
 2. Prawa własności intelektualnej
  • Ekpols Sp. z o. o. jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej strony ekpols.pl.
 3. Prawa autorskie
  • Zawartość strony internetowej ekpols.pl jest przedmiotem praw autorskich Ekpols Sp. z o. o.
  • Sposób korzystania z zawartości strony, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, cytowanie, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w celu niekomercyjnym, jest dozwolone na zasadzie licencji, tj. z podaniem autora i źródła.
  • Każdy inny sposób korzystania z zawartości serwisu, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, nieuprawnione cytowanie, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w celu komercyjnym, jest zabronione.

We wszystkich innych nieporuszonych w Regulaminie kwestiach zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa kodeksu cywilnego.