Zgodnie z art. 13 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia roku (RODO), informujemy, iż:
– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ekpols Sp. z o.o. (miejsce prowadzenia działalności: Płomykowo 28, 66-431 Santok); administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych,
– kontakt do administratora: telefon tel. + 48 95 728 39 25, + 48 95 731 67 79, Fax. + 48 95 728 39 20, E-Mail: sekretariat@ekpols.pl
– Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od : Pani/Pana, drugiej strony czynności,
– Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, nr NIP, adres, dane kontaktowe) będą przetwarzane w celu dokonania czynności związanych z nawiązaniem kontaktów handlowych, spełnienia przez administratora wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowych w celach archiwizacyjnych,
– Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
– Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone przez administratora podmiotowi przetwarzającemu, tj. osobie fizycznej lub prawnej, organowi publicznemu, jednostce lub innemu podmiotowi, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora,
– Pani/Pana wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne , aczkolwiek odmowa zgody jest równoznaczna z brakiem możliwości współpracy z administratorem,
– ma Pani/Pana prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
– ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy,
– Pani/Pana Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny w tym również w formie profilowania

Polityka prywatności (cookie):

Pyt.Plik cookie to
Odp.bardzo mały plik tekstowy, umieszczany na twardym dysku przez serwer stron sieci Web. Jest to, najprościej mówiąc, Twój dokument tożsamości; przy jego użyciu nie można wykonywać żadnego kodu programu ani przekazywać wirusów. Jest Twoim indywidualnym oznaczeniem i może być odczytywany wyłącznie przez serwer, który Ci go nadał.
Pyt.Pliku cookie ma na celu
Odp.powiadamianie serwera, że po raz kolejny odwiedzasz daną stronę sieci Web.
Pyt.Do czego przydaje się Tobie plik cookie
Odp.Dzięki niemu oszczędzasz czas.

Jeśli dokonasz personalizacji stron lub zarejestrujesz się, aby uzyskiwać produkty lub usługi, plik cookie przypomina firmie Microsoft, kim jesteś.

Przy Twojej następnej wizycie wiemy, które informacje życzysz sobie zobaczyć. Ponadto przy rejestracji kolejnego produktu lub usługi wystarczy, że wpiszesz swój adres e-mail i hasło. Nam pozostanie automatycznie uzupełnić brakujące informacje odpowiedziami, które już raz zostały przez Ciebie podane. Oczywiście, jeśli nigdy nie zarejestrujesz się ani nie pozostawisz danych personalnych w firmie Microsoft, serwer zostanie powiadomiony tylko o tym, że osoba legitymująca się Twoim plikiem cookie powróciła do naszej witryny sieci Web. To Ty decydujesz o tym, czy wiemy o Tobie cokolwiek. Ale im więcej powiesz nam o sobie, tym łatwiej będzie nam pomóc Ci w odnalezieniu informacji lub produktów, których potrzebujesz.

Pamiętaj: zawsze możesz dokonać edycji dowolnych danych personalnych powierzonych firmie Microsoft, korzystając z Centrum profilów.

Pyt.Do czego przydaje się plik cookie firmie Ekpols:
Odp.Pozwala nam działać efektywniej. Możemy w ten sposób zorientować się, jakie informacje interesują naszych gości, a jakie nie. Możemy usunąć strony sieci Web, z których nikt nie korzysta, a skupić się na opracowywaniu tych informacji, które są potrzebne.
Pyt.Jeśli chcesz kontrolować akceptowanie plików cookie:
Odp.Możesz nakazać swojej przeglądarce albo automatyczną akceptację plików cookie, albo powiadamianie za każdym razem, kiedy plik cookie będzie oferowany. W każdej takiej sytuacji możesz wówczas zadecydować, czy zaakceptować plik cookie, czy nie.

Jeśli korzystasz z programu Internet Explorer 5.0:

1.Kliknij menu Narzędzia
2.Następnie wybierz Opcje internetowe.
3.Kliknij kartę Zabezpieczenia,
4.Kliknij ikonę Internet, a następnie przycisk Poziom niestandardowy.
5.Pod nagłówkiem Cookies wybierz jedną z dwóch dostępnych opcji.

Jeśli korzystasz z programu Internet Explorer 4.0:

1.Wybierz menu Widok
2.Następnie wybierz polecenie Opcje internetowe.
3.Kliknij kartę Zaawansowane,
4.Przewiń listę do żółtej ikony wykrzyknika pod nagłówkiem Zabezpieczenia i wybierz jedną z trzech opcji określających postępowanie z plikami cookie.

W programie Internet Explorer 3.0, możesz kliknąć menu Widok, polecenie Opcje, kartę Zaawansowane, a w końcu przycisk opcji Ostrzegaj przed akceptowaniem plików cookie.

Jeśli korzystasz z programu Netscape Communicator 4.0:

Na pasku zadań kliknij:

1.Menu Edit, następnie polecenie
2.Preferences, potem kliknij opcję
3.Advanced.
4.Ustaw opcje w polu „Cookies”.
Pyt.Jak zobaczyć zaakceptowane pliki cookie:
Odp.Jeśli korzystasz z programu Internet Explorer 5.0:

1.Kliknij menu Narzędzia
2.Następnie wybierz polecenie Opcje internetowe.
3.Na karcie Ogólne (karta domyślna) kliknij
4.przycisk Ustawienia, a następnie
5.przycisk Wyświetl pliki.

Jeśli korzystasz z programu Internet Explorer 4.0

Na pasku zadań kliknij:

1.Menu Widok, a następnie
2.Polecenie Opcje internetowe.
3.Na karcie Ogólne (karta domyślna) kliknij
4.Ustawienia, a następnie
5.przycisk Wyświetl pliki.

Internet Explorer 3.0

Na pasku zadań kliknij:

1.Menu Widok, a następnie polecenie
2.Opcje, potem opcję
3.Zaawansowane, a wreszcie
4.Wyświetl pliki.

Netscape Communicator 4.0:

Netscape łączy wszystkie pliki cookie w jeden plik umieszczony na twardym dysku. Musisz odnaleźć ten plik, który na komputerach z systemem Windows nosi nazwę Cookies.txt .

Pyt.Jak wyświetlić kod zawarty w pliku cookie:
Odp.Po prostu kliknij plik cookie, aby go otworzyć. Zobaczysz krótki ciąg znaków – tekst i cyfry. Te cyfry to Twój dokument tożsamości widoczny tylko dla serwera, który przekazał Ci dany plik cookie.